Thorbjørg Isafold Kristjansdottir

1.kandidat. Thorbjørg Isafold Kristjansdottir, Kulturvern-og fritidskonsulent

Som kommunestyrerepresentant kan jeg være med på å løfte fram de sakene som vi i Miljøpartiet De Grønne brenner for.

  • Jeg kan jobbe for at økologiske og sosiale hensyn settes foran kommersielle interesser som har kortsiktig tidshorisont.
  • Jeg kan være med på å sette fokus på hva bærekraftig utvikling handler om. At de bestemmelser vi tar i dag for å ta vare på våres behov i dagens samfunn, ikke skal ødelegge for våre barn og barnebarns muligheter for å dekke sine behov
  • Jeg kan være med på å forhindre at matjorda bygges ned. Vern om matjord er et viktig moment i vår jordbrukskommune, og det er viktig at jorda blir holdt i hevd for neste generasjoner. Det grønne tankesett bygger på solidaritet med mennesker, dyr og natur. På et ønske om å være talerør for de som ikke har en stemme i dagens samfunn, slike stemmeløse som fremtidens generasjoner, dyrene og naturen.