Fotocredit:

Miljøpartiet de grønne – Klepp

Historien starter en sommerdag i 2014

21. juni, 2015

Det blåste en mild og grønn bris over Klepp onsdagen 11.juni 2014. Denne vakre sommerdagen satt vi fire medlemmer av Miljøpartiet Det Grønne ute i en frodig og fine hage og underskrev stiftelsesdokumentene til lokallaget Miljøpartiet De Grønne Klepp.

Det var Thorbjørg Isafold Kristjansdottir, Tone Lill Molund, Ingvild lønningdal og Ørjan Zazzera Johansen som stiftet laget den dagen.

Der og da ble vi enige om at vår første prioritet var å kunne stille liste til kommunevalget i 2015.  Det var en del formelle ting som måtte på plass først. Laget måtte bli registrert sentralt hos MDG, og så var det å sette i gang med forslag til partiprogrammet til Klepp.

Hovedgrunnen til at vi stiftet lokallaget til Miljøpartiet De Grønne her i Klepp er at vi ønsker en aktiv miljøpolitikk som tar dagens utfordringer på alvor.  Vi som har et hjerte som banker for fremtidsretta løsninger på de store miljø- og klimautfordringene i dagens samfunn, føler det er riktig at velgerne i Klepp skal ha reell mulighet til å gi sin stemme til det partiet i Norge som setter økologien i førersete.

Det blåser en ny politisk vind der stadig flere spør etter andre verdier. De grønne verdiene har vind i seilene mot fremtiden.

  • Folk ønsker seg et medmenneskelig samfunn i balanse med naturen. De ønsker seg livskraftige lokalsamfunn.
  • Folk ønsker seg sunn og god mat basert på lokale ressurser.
  • Folk har sett seg mette og lei av forbruk og materiell vekst, og spør etter andre prioriteringer blant politikere. Miljøpartiet stiller derfor til valg i Klepp, for å gi våre meningsfeller mulighet til å få gjennomslag for de verdiene og løsningene som er fremtidsretta og tar dagens miljø- og klimautfordringer på alvor.